Enya Enerji Yatırımları Danışmanlığı

ÖZELLEŞTİRME PROJELERİ

ENYA, ADÜAŞ (üretim şirketi) ve AYEDAŞ (Avrupa Yakası Elektrik Dağıtım AŞ.) özelleştime ihalelerinde katılımcılara teknik, idari, finansal (kısmi) ve sektörel know-how hizmeti sağlamıştır.

ADÜAŞ özelleştirme ihalesi kapsamında verilen hizmetlerin kapsamı, yeni enerji üretim projeleri yatırımları için verilen hizmete benzerdir. Bu çalışmada temel amacı; pazar şartları ve risklerin belirlenmesi, tesislerin mevcut durumlarının değerlendirilmesi, mevcut ve iyileştirme sonrası durum için yatırım ve işletme giderlerinin belirlenmesi, gelir ve nakit akışının oluşturulması neticesinde teklif fiyatı ile sınır şartlarının tesbit edilmesi oluşturmuştur.

AYEDAŞ Dağıtım özelleştirmesi, yukarıda belirtilen görevlere ek olarak, bilgi yönetimi gerektirmiştir. Elde bulunan bilgilerin kısıtlı ve karmaşık olması sebebiyle, bilgi yönetimi işi özellikle kritik öneme sahip bir gereksinimdi. Bu yüzden, eldeki bilginin değerlendirilmesi ve yorumlanması sektörel know-how gerektirmiştir.

ENYA, bu süreçte aşağıdaki hizmetleri sağlamıştır;

  • İstekli tarafların koordine edilmesi, tarafların görev ve sorumluluklarının belirlenmesi ve hazırlık sürecinin yönetilmesi
  • Bilgi trafiğinin yönetilmesi
  • İlave bilgi/veri gereksiniminin belirlenmesi
  • İlave bilgilerin temin edilmesi ve mevcut bilgilerin doğru yorumlanması için yerel know-how ve sektörel uzmanlık
  • Mevcut ve gelecekteki piyasa şartları, riskler ve fırsatlar hakkında uzman değerlendirme